Sistem

Xidmətlərimiz / Sistem

Emaillər, internet, yazılar, hesablamalar artıq hər bir şirkətin ayrılmaz işi olub. Bunun üçün hər bir şirkətin email, internet, çap və sairə üçün serverləri olmalıdır. “Omicron” MMC sizə şirkətinizin server avadanlıqlarının seçilməsini, quraşdırılmasını, sazlanmasını, izlənməsini təşkil edə bilər. Həm fiziki, həm də virtual serverlərinizi ən uyğun şəkildə idarəsini təşkil edə bilər. İstər keyfiyyət, istərsə də maliyyət tərəfdən sizə ən uyğun və optimal həllər təqdim ediləcəyinə özünün sertifikatlı mühəndisləri ilə “Omicron” MMC təminat verir.