KONSULTASİYA

İnformasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etməkdə olduğu dövrümüzdə, onların biznesinizdə tətbiqi və istifadə edilməsi Sizin də inkişafınız deməkdir.

Ətraflı
image01

IT İNFRASTRUKTURUN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

Muasir dövrümüzdə hər bir şirkətin qərar qəbul etməsi üçün məlumata ehtiyaçı var. Bu məlumatları daha tez kim əldə edərsə onun qərar vermə bacarığı daha yuxarıdır.

Ətraflı
image01

ŞƏBƏKƏ

Bildiyiniz kimi dünya artıq internet vasitəsi ilə çox kiçik hala düşüb, istədiyiniz vaxt istədiyiniz məlumatı ala bilirsiniz. Bunun üçün sizin İT şəbəkəniz sürətli və təhlükəsiz olmalıdır.

Ətraflı
ŞƏBƏKƏ

SİSTEM

Emaillər, internet, yazılar, hesablamalar artıq hər bir şirkətin ayrılmaz işi olub. Bunun üçün hər bir şirkətin email, internet, çap və sairə üçün serverləri olmalıdır.

Ətraflı
SİSTEM

PROQRAMLAMA

Biznesinizin inkişafında vacib amil olan informasiya ilə işin dəqiqliyinin və operativliyinin təmin edilməsi üçün ehtiyac duyduğunuz proqram təminatlarının hazırlanmasında bizə güvənə bilərsiniz.

Ətraflı
PROQRAMLAMA

SCADA VƏ ELEKTRİK İŞLƏRİ

Hər bir sahədə avtomatlaşdırma işlərinin reallaşdığı muasir dünyamızda avtomatlaşdırma və izləmə sistemlərinə böyük ehtiyac var. Böyük zavod və fabriklər, qaz, elektrik, su kimi kommunal sistemlərdəki işlərin avtomatlaşdırılması çox vacibdir.

Ətraflı
SCADA VƏ ELEKTRİK İŞLƏRİ

NƏZARƏT SİSTEMLƏRİ

Muasir dünyada texnologiyanın geniş yayılması ilə artıq istədiyinizə nəzarət eləmək o qədərdə çətin deyil. Artıq ağıllı evlər, peyk vasitəsi ilə izləmə cihazları, giriş çıxışların izlənməsi, kamera sistemiləri kimi bir çox həllər movcuddur.

Ətraflı
NƏZARƏT SİSTEMLƏRİ

Şirkətimiz


2011-ci ildən İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) sahəsində lider olmaq məqsədi ilə yola çıxan “Omicron” MMC, gün keçdikcə sürətlə inkişaf etməkdədir.“Omicron” MMC çox qısa müddətdə fəaliyyət göstərdiyi sahədə gətirdiyi innovativ və sürətli həllərlə sektorda özünəməxsus yer tutmuşdur. Dövlət və özəl sektorda İT layihələrinin yaradılmasında əhəmiyyətli mövqeyə sahibdir.

Ətraflı

Missiyamız


"Omicron" MMC şirkəti yarandığı gündən yüksək keyfiyyəti, müştəri məmnunluğunun təmin edilməsini, sürətliliyi, daim inkişafı özünə məqsəd hesab etmişdir.Əməkdaşlarımız tutduğu vəzifəsindən, malik olduğu səlahiyyətindən asılı olmayaraq qarşısına başlıca tələb olaraq – ciddi nizam-intizam, qarşılıqlı etimad və tələbkarlıq, peşə bilik və bacarıqlarının daim təkmilləşdirilməsi, müştəri məmnunluğunun təmin edilməsini özlərinə gündəlik işin şüarı bilirlər.

Ətraflı

Layihələrimiz


Muasir dövrümüzdə hər bir şirkətin qərar qəbul etməsi üçün məlumata ehtiyaçı var. Bu məlumatları daha tez kim əldə edərsə onun qərar vermə bacarığı daha yuxarıdır. Hazırki dövrdə bütün məlumatlar komputer avadanlıqlar vasitəsi ilə idarə olunurlar. Demək məlumatı əldə etmək üçün sürətli və operativ İT sisteminə sahib olmaq lazımdır. Bunun üçün şirkətinizin IT infrastrukturu düzgün qurulmalıdır.

Ətraflı

Partnyorlarımız